Notikumu kalendārs - Jūlijs, 2018

Iekšlietu ministrija sabiedriskajai apspriešanai piedāvā cilvēku tirdzniecības novēršanas pamatnostādņu projektu

Iekšlietu ministrija sadarbībā ar Ministru prezidenta 2013.gada 8.marta rīkojumu Nr.85 „Par darba grupu Programmas cilvēku tirdzniecības novēršanai 2009. – 2013.gadam īstenošanas koordinēšanai” izveidoto darba grupu ir izstrādājusi politikas plānošanas dokumenta „Cilvēku tirdzniecības novēršanas pamatnostādnes 2014. – 2020.gadam” projektu.

10.06.2013

Apkopoti rezultāti cilvēktirdzniecības novēršanas un apkarošanas jomā Latvijā 2012.gadā

Iekšlietu ministrija ir sagatavojusi un publicējusi informatīvo ziņojumu par 2012.gada cilvēktirdzniecības novēršanas un apkarošanas rezultātiem Latvijā, kas atspoguļo Latvijā sasniegto cīņā ar cilvēktirdzniecību.

Informatīvajā ziņojumā apkopoti valsts un pašvaldības iestāžu, un nevalstiskā sektora darbības rezultāti cilvēktirdzniecības novēršanas un apkarošanas jomā 2012.gadā. Ziņojumā atspoguļotie dati norāda, ka pieaug ar cilvēktirdzniecību saistīto noziedzīgo nodarījumu, kā arī cilvēktirdzniecības upuru skaits, taču vienlaikus palielinās arī valsts centieni vērsties pret šiem noziegumiem un palīdzēt cietušajiem.

20.05.2013

Uzsākts vērienīgs cilvēktirdzniecības novēršanas projekts

Šonedēļ Latvijā, Igaunijā un Apvienotajā Karalistē uzsākta starptautiska projekta „Drošības kompass – efektīvi risinājumi cilvēktirdzniecības novēršanai” īstenošana Eiropas Komisijas Iekšlietu Ģenerāldirektorāta finanšu programmas „Noziedzības profilakse un apkarošana” ietvaros.

15.02.2013

Diskutē par nepieciešamību aktīvāk vērsties pret darbaspēka ekspluatāciju

Trešdien, 12.decembrī Rīgā notika Iekšlietu ministrijas organizēta starpinstitūciju sanāksme par darbaspēka ekspluatācijas novēršanu, kurā eksperti diskutēja par nepieciešamību pilnveidot normatīvos aktus, lai novērstu cilvēktirdzniecību un darba ekspluatācijas gadījumus un pastiprinātu darba devēju atbildību par cilvēku ekspluatēšanu.

12.12.2012
Vergu brīvlaišanas proklamācijas 150.gadadienā ASV vēstniecība godināja Latvijas cilvēku tirdzniecības apkarošanas varoņus

Vergu brīvlaišanas proklamācijas 150.gadadienā ASV vēstniecība godināja Latvijas cilvēku tirdzniecības apkarošanas varoņus

Ceturtdien, 6.decembrī, A.Linkolna vergu brīvlaišanas proklamācijas 150.gadadienā, ASV vēstniecība godināja Latvijas centienus un tās paveikto cilvēku tirdzniecības apkarošanas jomā.

Lai godinātu personas, cilvēku tirdzniecības apkarošanas varoņus Latvijā, ASV vēstnieks Marks Pekala rīkoja apbalvošanas ceremoniju, kuras ietvaros viņš uzrunāja un sveica latviešus, kas devuši būtisku iegudījumu cīņā pret mūsdienu verdzību. Ceremonijas laikā tika demonstrēta „Fair Trade Productions” (ASV) uzņemtā filma „Brīvības ceļojums” (Journey to Freedom), kas tapusi ar ASV Valsts Departamenta atbalstu. Apbalvošanas ceremonijā piedalījās Latvijas cilvēku tirdzniecības novēršanas varoņi, NVO līderi un valsts amatpersonas.

10.12.2012
Valsts informatīvais resurss par cilvēktirdzniecības mazināšanas tēmu un aktualitātēm Latvijā