Notikumu kalendārs - Februāris, 2020

Iekšlietu ministrijā diskutēs par 2014.gadā paveikto cilvēktirdzniecības apkarošanā

Otrdien, 16.decembrī, un trešdien, 17.decembrī, Iekšlietu ministrijā, Čiekurkalna 1.līnijā 1, notiks sanāksmes, kurās izskatīs ar cilvēktirdzniecības problemātiku saistītus jautājumus.

Otrdien, 16.decembrī, notiks sanāksme, lai izvērtētu Krimināllikuma normu piemērošanu “Ļaunprātīga nodrošināšana ar iespēju likumīgi iegūt tiesības uzturēties Latvijas Republikā, citā Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveices Konfederācijā”. Minētais normatīvais regulējums stājās spēkā 2013.gada 1.aprīlī, tāpēc sanāksmes laikā Iekšlietu ministrijas amatpersonas apspriedīs tā efektivitāti un arī problēmas, kas saistītas ar tā piemērošanu. 

15.12.2014

Uzsākta projekta par pašvaldību lomu darbam cīņā ar cilvēku tirdzniecību īstenošana

2014.gada 3.novembrī tika uzsākta starptautiska projekta “Stiprinot pašvaldību lomu darbam cīņā ar cilvēku tirdzniecību Baltijas jūras reģionā” (STROM) (granta līgums Nr. CBSSPSF/SC 042014/1) īstenošana.

12.12.2014

Publicē pētījumu "Rekrutēšana cilvēku tirdzniecībai un sievietes tēls interneta vidē"

Biedrības "Resursu centrs sievietēm "Marta"" vadītā projekta "Drošības kompass - efektīvi risinājumi cilvēku tirdzniecības novēršanai" ietvaros veiktais pētījums "Rekrutēšana cilvēku tirdzniecībai un sievietes tēls interneta vidē" (Latvijas, Igaunijas un Lielbritānijas gadījums) ir pirmais pētījums Latvijā, kas mēģina atbildēt uz jautājumiem:

  • Kādi apstākļi ietekmē sieviešu nonākšanu prostitūcijā?
  • Kā meitenes un sievietes tiek rekrutētas prostitūcijai Latvijā un seksuālajai vai cita veida ekspluatācijai ārpus valsts?
11.12.2014

Pasniegs Eiropas noziedzības novēršanas balvu labākajam projektam cilvēku tirdzniecības novēršanai

2014.gada 4. – 5.decembrī Romā, Itālijā norisināsies Eiropas Savienības Noziedzības novēršanas tīkla (EUCPN) Itālijas Eiropas Savienības prezidentūras ietvaros organizētā Labās prakses cilvēku tirdzniecības novēršanai konference un Eiropas Noziedzības novēršanas balvas (ECPA) pasniegšanas ceremonija labākajam cilvēku tirdzniecības novēršanas projektam Eiropā.

01.12.2014
Zināšanu forums par cilvēku tirdzniecību un tās sociālajām sekām Baltijas jūras reģionā

Zināšanu forums par cilvēku tirdzniecību un tās sociālajām sekām Baltijas jūras reģionā

Iekšlietu ministrija sadarbībā ar Ziemeļu Ministru padomi 2014.gada 27. – 28.novembrī Rīgā, viesnīcā Mercure Riga Centre Hotel organizē zināšanu forumu par cilvēku tirdzniecību un tās sociālajām sekām Baltijas jūras reģionā reģionālās pārrobežas perspektīvā Ziemeļu Ministru padomes projekta “Nordic – Baltic – North-West Russian Border Regional Cooperation Part II: Combating Trafficking in Human Beings for Forced Labour, Children and Sexual Exploitation” ietvaros.

22.11.2014

2014.gada tiesu prakses apkopojums krimināllietās par cilvēku tirdzniecību

Augstākā Tiesa šodien savā mājaslapā ir publicējusi 2014.gada tiesu prakses apkopojumu krimināllietās par cilvēku tirdzniecību, ko projekta „Tiesu sistēmas dalībnieku un citu juridisko profesiju pārstāvju starpdisciplināras mācības par finanšu un ekonomisko noziegumu izcelsmi un tiesu praksi” ietvaros sagatavojusi Dr.iur. Valentija Liholaja.

14.11.2014
6.-7.novembrī Dobelē notiek pirmais no pieciem reģionālajiem semināriem par cilvēktirdzniecību

6.-7.novembrī Dobelē notiek pirmais no pieciem reģionālajiem semināriem par cilvēktirdzniecību

Ar mērķi paaugstināt pašvaldības darbinieku profesionālo kompetenci cilvēktirdzniecības mazināšanā, upuru identificēšanā, preventīvo pasākumu veicināšanā, 6. un 7. novembrī Dobeles pašvaldībā notiek biedrības „Patvērums „Drošā māja”” organizēts seminārs. Kā lektori tajā piedalās jomas profesionāļi - biedrības vadītāja S. Zalcmane, juriste G. Miruškina un biedrības „Par brīvu Vidzemi no cilvēku tirdzniecības” valdes loceklis A. Vaišļa.

06.11.2014

Iekšlietu ministrija: cilvēku tirdzniecības apkarošanā jāpanāk vairāk notiesājošu spriedumu

Ceturtdien, 2014.gada 16. oktobrī, Iekšlietu ministrijā notika mācību seminārs tiesībaizsardzības iestāžu darbiniekiem, tiesnešiem un nevalstiskajām organizācijām, kuras nodrošina palīdzību cilvēktirdzniecības upuriem. Semināra mērķis ir uzlabot izmeklēšanas, kriminālvajāšanas un tiesvedības procesu cilvēktirdzniecības lietās.  

17.10.2014

„Patvērums „Drošā māja”” ES Pretcilvēktirdzniecības dienā sniedz iespēju piedalīties īpašā simulācijas spēlē

Lai pievērstu uzmanību cilvēku tirdzniecības problemātikai un izglītotu dažādas sabiedrības grupas, biedrība „Patvērums „Drošā māja”” tradicionāli organizē preventīvus pasākumus pret cilvēku tirdzniecību, kas ilgst no 18.septembra līdz ES Pretcilvēktirdzniecības dienai – 18.oktobrim.  Šogad, ar Sabiedrības Integrācijas fonda*, Rīgas domes Labklājības departamenta, Rīgas sabiedriskās kārtības uzturēšanas fonda un sociāli atbildīga uzņēmuma „Philip Morris International” atbalstu, šī mēneša laikā tiek īstenotas dažādas aktivitātes, kuru ietvaros tiek organizēti semināri Rīgā strādājošiem sociālā darba speciālistiem un pašvaldības policistiem, apmācības vienaudžu izglītotāju sagatavošanai, kā arī īpaša simulācijas spēle par cilvēktirdzniecību, kura ar neformālām izglītības metodēm no 18.oktobra tiks pasniegta Latvijas izglītības iestādēs – skolās, arodskolās un sociālajās institūcijās.

14.10.2014

Jau otro gadu Latvijā tiek uzsākts mēnesis pret cilvēku tirdzniecību

Nevalstiskā organizācija „Patvērums „Drošā māja”” informē, ka šodien, 18.septembrī – mēnesi pirms Eiropas Savienībā un Latvijā atzīmējamās Pretcilvēktirdzniecības dienas* – valstī tiek uzsāktas dažādas preventīvas aktivitātes, tai skaitā apjomīgu projektu, kas saistītas ar cilvēku tirdzniecības mazināšanu, īstenošana.

22.09.2014
Valsts informatīvais resurss par cilvēktirdzniecības mazināšanas tēmu un aktualitātēm Latvijā